တက္ကသိုလ်ကောျာင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ၄၀၀ နီးပါးကိုအလုပ်သင်သင်တန်းသားအဖြစ် လက်ခံဆောင်ရွက်သွားမယ့် MPT

MPT ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း လုပ်ငန်းခွင် လေ့လာရေးနှင့် သင်ကြားရေးအစီအစဉ်သည် မေလ ၆ ရက်မှ ဇွန်လ ၂၈ ရက်အထိ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး MPT ရုံးချုပ် အပါအဝင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးသင်တန်းကျောင်း နှင့်

Read more