2022 ခုနှစ် ဇွန်လကုန်အထိ မြန်မာပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ၏ ဖုန်းအင်တာနက် Package များ

2022 ခုနှစ် ဇွန်လကုန်အထိ မြန်မာပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ၏ ဖုန်းအင်တာနက် Package များ ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

Photo Source By Myanamr Tech Press

MPT အသုံးပြုသူများအတွက် ဖုန်းအင်တာနက် Package မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Website တွင် ဖော်ပြထာသော အင်တာနက် Data ဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၆၉၉ကျပ် 250MB ရယူရန်*777*1# ခေါ်ဆိုပါ။
၇၉၉ကျပ် 350MB ရယူရန် *777*2# ခေါ်ဆိုပါ။
၉၉၉ ကျပ် 470MB ရယူရန် *777*3# ခေါ်ဆိုပါ။
၁၂၉၉ ကျပ် 615MB ရယူရန် *777*4# ခေါ်ဆိုပါ။
၁၇၉၉ ကျပ် 860MB ရယူရန် *777*5# ခေါ်ဆိုပါ။
၂၆၉၉ ကျပ် 1290MB ရယူရန် *777*6# ခေါ်ဆိုပါ။
၄၄၉၉ ကျပ် 2160MB ရယူရန်*777*7# ခေါ်ဆိုပါ။
၈၉၉၉ ကျပ် 4330MB ရယူရန်*777*8# ခေါ်ဆိုပါ။
၁၇၉၉၉ ကျပ် 8660MB ရယူရန် *777*9# ခေါ်ဆိုပါ။
၂၆၉၉၉ ကျပ် 13030MB ရယူရန် *777*0# ခေါ်ဆိုပါ။
(၁) Daily Data Pack
၂၉၉ ကျပ် ၈၀ MB (သက်တမ်း 1 ရက်) ရယူရန် *2001# ခေါ်ဆိုပါ။
(၂) Casual Pack Promo
၁၉၉ ကျပ် 75MB (သက်တမ်း၂ ရက်) ရယူရန် *3001# ခေါ်ဆိုပါ။
၉၄၉ ကျပ် 400MB (သက်တမ်း၇ ရက်) ရယူရန် *3002# ခေါ်ဆိုပါ။
၂၆၉၉ ကျပ် 1200MB (သက်တမ်း ၃၀ ရက်) ရယူရန် *3003# ခေါ်ဆိုပါ။
(၃) Night Time Data Package
၁၆၉ ကျပ် 60 MB (သက်တမ်း၁ ရက်) ရယူရန် *237*1# ခေါ်ဆိုပါ။
၈၉၉ ကျပ် 370 MB (သက်တမ်း၇ ရက်) ရယူရန် *237*2# ခေါ်ဆိုပါ။
၃၄၉၉ ကျပ် 1500 MB (သက်တမ်း ၃၀ ရက်) ရယူရန် *237*3# ခေါ်ဆိုပါ။
(၄) Night Safety Data Pack
၁၉၉ကျပ် USSD 80MB (ပုံမှန်အမြန်နှုန်း ၁ရက်) ရယူရန် *233*1# ခေါ်ဆိုပါ။
၄၉၉ကျပ် 220MB (သက်တမ်း၃ရက်) ရယူရန် *233*2# ခေါ်ဆိုပါ။
၇၉၉ကျပ် 360MB (သက်တမ်း၇ရက်) ရယူရန် *233*3# ခေါ်ဆိုပါ။
MPT4U App တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော Internet Data Package များ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(1) Tay Than Tar Data Pack
225 MB 549 ကျပ်(သက်တမ်း 7 ရက်)
335 MB 989 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
(2) Data Carry Plus
250 MB 699 ကျပ်( သက်တမ်း 30 ရက်)
350 MB 799 ကျပ်(သက်တမ်း 30 ရက်)
470 MB 999 ကျပ်(သက်တမ်း 30 ရက်)
615 MB 1299 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
860 MB 1799 ကျပ်(သက်တမ်း 30 ရက်)
1290 MB 2699 ကျပ်(သက်တမ်း 30 ရက်)
2160 MB 4499 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
4330 MB 8999 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
8660 MB 17999 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
13030 MB 26999 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
(3) PUBG Mobile Pack
395 MB 945 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
(4) Mobile Legends data pack
450 MB 949 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
(5) Shal Kyi data Pack
225 MB 549 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
335 MB 989 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
(6) Night Safety Data Pack
83 MB 199 ကျပ် ( 1 Night)
225 MB 499 ကျပ် (3 Night)
365 MB 799 ကျပ် (7 Night)
(7) Night Time Pack
၁၆၉ ကျပ် 60 MB (သက်တမ်း၁ ရက်)
၈၉၉ ကျပ် 370 MB (သက်တမ်း၇ ရက်)
၃၄၉၉ ကျပ် 1500 MB (သက်တမ်း ၃၀ ရက်)
(8) Casual Pack Promo
75 MB 199 ကျပ် (2 Days)
400 MB 949 ကျပ် (7 Days)
1200 MB 2699 ကျပ် (30 Days)
(9) Special Offer
480 MB 999 ကျပ် ( 30 ရက်)
1 GB 2125 ကျပ် (30 ရက်)
280 MB 585 ကျပ် (30 ရက်)
(10) Additional Hti Pauk Pack
225 MB 549 ကျပ် ( 7 ရက်)
335 MB 989 ကျပ် (30 ရက်)

Photo Source https://www.facebook.com/OoredooMyanmar

Ooredoo အသုံးပြုသူများအတွက် ဖုန်းအင်တာနက် Package မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Website တွင် ဖော်ပြထား သောအင်တာနက်ဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
799 ကျပ် 385 MB( 15 ရက်သက်တမ်း)
1199 ကျပ် 575 MB (30 ရက်သက်တမ်း)
2199 ကျပ် 1GB (30 ရက်သက်တမ်း)
4299 ကျပ် 2 GB (30 ရက်သက်တမ်း)
9899 ကျပ် 4750 MB ( 30 ရက်သက်တမ်း)
999 ကျပ် 480 MB (30 ရက်သက်တမ်း)
1899 ကျပ် 910 MB (30 ရက်သက်တမ်း)
2899 ကျပ် 1400 MB (30 ရက်သက်တမ်း)
4899 ကျပ် 2350 MB (30 ရက်သက်တမ်း)
Combo အစီအစဉ်
999 ကျပ် 370 MB နှင့်အူရီဒူးအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ရန် 18 မိနစ် (30 ရက်သက်တမ်း)
Ooredoo App တွင် ဖော်ပြထားသော အင်တာနက်ဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Don Don Don Data
480 MB 999 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
400 MB 899 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)
1350 MB 2899 ကျပ် (သက်တမ်း 30 ရက်)

 

Photo Source https://www.facebook.com/ATOMOfficialPage

Atom အသုံးပြုသူများ ဖုန်းအင်တာနက် Package မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Website တွင် ဖော်ပြထားသည့် အင်တာနက် Package များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
350 MB 799 ကျပ်
425 MB 949 ကျပ်
480 MB 999 ကျပ်
770 MB 1599 ကျပ်
(၁) 160ကျပ် 70MB သည် TikTok အသုံးပြုရန်အတွက် 2Ks/MB ကို သုံးစွဲနိုင်သည်
Validity: 1 Day
(၂) Super Htaw 10x 500Ks ၅,၀၀၀ ကျပ်
Validity: 7 Days

5000 ကျပ်=ဒေတာ 240 MB/Atom ဖုန်းအချင်းချင်း 79 မိနစ် (သို့) စာတို 79 စောင်/ အခြားအော်ပရေတာ 39 မိနစ် (သို့) စာတို 75 စောင် အသုံးပြုနိုင်သည်။

(၃) Super Htaw 10x 1,000Ks ၁၀,၀၀၀ကျပ်
Validity: 30 Days

10000 ကျပ် = ဒေတာ 480 MB/ Atom ဖုန်းအချင်းချင်း 158 မိနစ် (သို့) စာတို 158 စောင်/အခြားအော်ပရေတာ 78 မိနစ် (သို့) စာတို 150 စောင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၄) Super Htaw 10x 2,000Ks ၂၀,၀၀၀ကျပ်
Validity: 60 Days

20000 ကျပ်= ဒေတာ 960 MB/ Atom ဖုန်းအချင်းချင်း 316 မိနစ်(သို့) စာတို 316 စောင်/အခြား အော်ပရေတာ 156 မိနစ် (သို့) စာတို 300 စောင်
(၅) Sate Kyite Sot Gaming
140Ks 65MB for Mobile Legends, PUBG MOBILE and FREEFIRE 65 MB
Validity: 1 Day
(၆) 499Ks
240MB for Mobile Legends, PUBG MOBILE and FREEFIRE 240 MB
Validity: 7 Days
(၇) Super Htaw
600Ks 4,200 Ks
Validity: 7 Days

(စူပါထော 4200 ကျပ်= Atom ဖုန်းအချင်းချင်း 95 မိနစ် (သို့) 285 MB (သို့) Atom ဖုန်းအချင်းချင်း
(၈) Super Htaw
1000Ks 6000 Ks
Validity: 15 Days

(စူပါထော 6000 ကျပ်= Atom ဖုန်းအချင်းချင်း 155 မိနစ်/480 MB/Atom ဖုန်းအချင်းချင်း 250 SMS)
(၉) ရှယ်စုဘူး 1999Ks 965 MB
Validity: 30 Days
(၁၀) Shal Suboo
799Ks 350 MB
Validity: 30 Days
(၁၁) Shal Suboo
949Ks 425 MB

Validity: 30 Days

Shal Suboo 425 MB ဒေတာပက်ကေ့ချ်သည် အင်တာနက်အသုံးပြုရန် 425 MB ကို 949 ကျပ်သာကျသင့် ပါပြီ။ ရက် 30 အတွင်းသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။

 

(၁၂) Shal Suboo 999Ks 480 MB
Validity: 30 Days

 

(၁၃) Shal Suboo 1599Ks 770 MB
Validity: 30 Days
(၁၄) Shal Suboo 2999Ks 1445 MB
Validity: 30 Days

Shal Suboo 1445 MB Data Package သည် အင်တာနက် အသုံးပြုရန် 1445 MB ကို 2999 ကျပ်ကျသင့်ပါပြီ။ ရက် 30 အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၁၅) Shal Suboo 5999Ks 2895 MB
Validity: 30 Days

Shal Suboo 2895 MB Data Package သည် အင်တာနက်အသုံးပြုရန် 2895 MB ကို 5999 ကျပ်သာကျသင့်ပါပြီ။ ရက် 30 အတွင်း သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
(၁၆) Shal Suboo 9999Ks 4830 MB
Validity: 30 Days

Shal Suboo 4830 MB Data Package သည် အင်တာနက်အသုံးပြုရန် 4830 MB ကို 9999 ကျပ်သာကျသင့်ပါပြီ။ ရက် 30 အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ရှယ်စုဘူးဒေတာ များအားလုံးအတွက် အခွန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
(၁၇) တယ်လီနောရဲ့ messaging pack အသစ်
Daily Messaging Pack 199Ks
Daily Messaging Pack 96 MB 199 Ks
Validity: 1

Day Messaging Pack သည် viber အသုံးပြုရန်အတွက် 96 MB နှင့် ATOM ဖုန်း နံပါတ်အချင်းချင်း ပေးပို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး SMS 500 ပါဝင်
(18) ရှယ် Shake မယ်
350 MB 799 ကျပ်
480 MB 999 ကျပ်
770 MB 1599 ကျပ်
965 MB 1999 ကျပ်