အမျိုးသမီးများအတွက်ငွေကြေးနှင့်ဒီဂျစ်တယ်အသိပညာပေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် ငွေဥယျာဉ်Website အကြောင်း

မြန်မာပြည်တွင်းလက်ရှိ ငွေကြေးနှင့်ဒီဂျစ်တယ်အသိပညာပေး ဝန်ဆောင်မှု Website တွေများစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် အမျိုးသမီးများအတွက်ငွေကြေးနှင့်ဒီဂျစ်တယ်အသိပညာပေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် ငွေဥယျာဉ်Website သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။

Photo Source https://www.facebook.com/NgweOoYin/

အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ငွေကြေးကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ဖုန်းနှင့်ငွေပေးချေရာတွင် လိုက်နာဆောင် ရွက်သင့်သည့်အချက်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို အစဉ်အမြဲဖော်ပြပေးနေသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများအ တွက် အားထားစရာနေရာတစ်ခုဟုလည်း ဆိုနိုင်ပေသည်။

Photo Source https://www.facebook.com/NgweOoYin/

အဆိုပါ Website ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအား စီးပွားရေးသင်တန်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းရည်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာကိရိယာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စွန့်ဦးတီထွင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Website ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံး စွန့်ဦးတီထွင်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အောက်ပါ Link များတွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
https://www.facebook.com/NgweOoYin/
https://www.onow.org/